جستجوی مطالب سایت

گرمایش یا بخاری اتومبیل یا خودرو

سابقه استفاده از بخاری در ماشین ، بسیار بیشتر از کولر می باشد چون سیستم بخاری ساده تر و کم هزینه تر از کولر می باشد ، از آنجایی که موتور خودرو گرمای زیادی تولید می کند می توان از این گرمای تولیدی برای گرم کردن داخل اتاق خودرو استفاده کرد ، یعنی باید توسط وسیله هایی گرمای ایجاد شده داخل موتور را به داخل اتاق خودرو رسانید.

بخاری ماشین و گرمای آن

برای این منظور ابتدا سیستم خنک کاری موتور را مطالعه فرمایید ، برای مطالعه این بخش ، اینجا کلیک کنید.

همانطور که می دانید موتور توسط آب خنک می شود در شکل زیر ساده شده ی این سیستم را مشاهده می کنید ، واترپمپ شماره 2 ، آب را داخل موتور شماره 1 می گرداند تا موتور خنک شود ، برای این منظور ، واترپمپ شماره 2 ، آب را از لوله شماره 3 به ترموستات شماره 4 می رساند ترموستات شماره 4 آب را به دو راه هدایت می کند. یک شاخه از این آب گرم شده را به لوله شماره 5 می دهد تا با گذر از رادیاتور و خنک شدن از طریق لوله شماره 6 به واترپمپ برگردد و مجددا به موتور خودرو برسد و آن را خنک کند که مربوط به سیستم خنک کاری موتور می شود. شاخه دیگر این آب گرم شده از موتور ، از طریق لوله 7 و گذر از قطعات 8 و 9 ، از لوله 10 به رادیاتور بخاری شماره 11 می رسد و سپس از طریق لوله 12 به واترپمپ و موتور بر می گردد. فن تهویه خودرو (شماره 13) با دمیدن به رادیاتور بخاری ، اتاق خودرو را گرم می کند.

مکانیزم ، عملکرد و روش کار بخاری خودرو

اما در شکل بالا کاربرد قطعات 8 و 9 چیست؟

قطعه 9 ، در تابستان که نیازی به بخاری نیست ، لوله را می بندد تا آب داغ بی خودی در اتاق خودرو جریان پیدا نکند.

قطعه 8 ، در زمستان ها کاربرد دارد ، همانطور که می دانید وقتی در زمستان داخل خودرو سرد می نشینید ، تا گرم شدن خودرو باد بخاری سرد می باشد ، قطعه شماره 8 تا گرم شدن خودرو ، با استفاده از برق خودرو آب لوله بخاری را گرم می کند تا راننده بتواند بلافاصله با روشن کردن خودرو از بخاری استفاده کند.

البته قطعات 8 و 9 در سیستم بخاری تمام خودروها موجود نمی باشد.

در شکل زیر یک نمونه رادیاتور بخاری خودرو با ورودی ، خروجی و پره های آن مشاهده می کنید.

رادیاتور بخاری ماشین یا اتومبیل

همانطور که در بخش تهویه خودرو آموختید برای تنظیم مقدار گرمای سیستم تهویه ، می توان از اهرم تنظیم دما استفاده نمود.

روشن کردن بخاری خودرو

اما یکی از مهمترین کاربردهای بخاری ، حذف بخارات آب روی شیشه ماشین می باشد. علت به وجود آمدن بخارات آب بر روی شیشه ، در قسمت تهویه خودرو به صورت کامل شرح داده شد ، اگر شیشه خودرو کاملا گرم شود ، اصلا بخاری بر روی شیشه نمی نشیند ، برای گرم کردن شیشه جلو از دریچه های مخصوصی در زیر شیشه جلو استفاده می شود.

حذف بخار آب از شیشه جلوی اتومبیل

علاوه بر بخارات شیشه جلو ، بخارات شیشه های جانبی ، آینه بغل و شیشه عقب خودرو نیز دید راننده را محدود و رانندگی در زمستان را سخت می کنند.

حذف بخار آب ، از شیشه جانبی ماشین

برای حذف بخارات از شیشه جانبی معمولا روی داشبورد دریچه هایی برای هدایت باد گرم بخاری به سمت شیشه های جانبی در نظر گرفته شده که در شکل زیر ، دور این دریچه با خط سبز کشیده شده است.

دریچه مخصوص حذف بخارات از شیشه های جانبی

ولی برای حذف بخارات از شیشه عقب و آینه های بغل با توجه به دور بودن آنها از دریچه های سیستم تهویه ، آنها را با المنت حرارتی گرم می کنند ، راننده می تواند با فشردن دکمه ای جریان برق را در المنت های شیشه عقب (و آینه بغل در صورت وجود) ایجاد کند تا با گرم شدن شیشه ، بخارات آب از روی شیشه پاک شود.

حذف بخار آب از شیشه عقب اتومبیل

 برچسب هاtag

sixth ll

لیست کامل مطالب

بالا
پایین