جستجوی مطالب سایت

ترمز دیسکی ماشینمکانیزم ترمز دیسکی از دو مجموعه اصلی دیسک ترمز (دیسک چرخ یا چرخ ترمز نیز نامیده می شود) و کالیپر ترمز تشکیل شده است که به شرح وظیفه ، مکانیزم و عملکرد هر کدام می پردازیم ، در شکل زیر یک نمونه دیسک ترمز را می بینید.

دیسک یا چرخ ترمزهمانطور که می دانید اجزای و قطعات تشکیل دهنده چرخ خودرو به دو قسمت ثابت و متحرک تقسیم می شوند (برای اطلاعات بیشتر از مکانیزم ، عملکرد و اجزای چرخ خودرو ، اینجا کلیک کنید) ، دیسک ترمز بر روی مجموعه بلبرینگ چرخ نصب می شود یعنی جزو قطعات متحرک چرخ می باشد یعنی همزمان و هم سرعت رینگ و لاستیک می چرخد ، در شکل زیر مجموعه یکی از چرخ های خودرو را مشاهده می کنید (رینگ ، لاستیک و مجموعه اجزای ترمز مثل کالیپر ترمز و دیسک ترمز برداشته شده اند) ، مجموعه بلبرینگ چرخ که تنها قسمت متحرک چرخ در شکل زیر می باشد با رنگ سبز مشخص شده است ، دیسک ترمز دقیقا بر روی این مجموعه سبزرنگ سوار می شود ، در شکل زیر محل نصب پیچ های اتصال دهنده کالیپر ترمز با A و B (جزو قسمت ثابت چرخ می باشد) و کاور ثابت دیسک چرخ (دیسک ترمز) با رنگ صورتی مشخص شده اند.

اجزای سیستم ترمزپس از نصب دیسک چرخ و کالیپر ترمز (با رنگ زرد در شکل زیر) ، چرخ آماده نصب رینگ و لاستیک می شود.

کالیپر ترمز خودروبنابراین وظیفه کاهش سرعت قسمت متحرک چرخ بر عهده ی مجموعه ترمز چرخ می باشد که شامل دیسک ترمز و کالیپر ترمز می شود که دیسک ترمز به قسمت متحرک چرخ و کالیپر ترمز به قسمت ثابت چرخ متصل می شود ، در واقع کالیپر ترمز با دریافت فشار روغن ترمز با اجزا و قطعاتش این فشار را به دیسک ترمز وارد می کند و از سرعت دیسک می کاهد ، به شکل زیر نگاه کنید ، دیسک ترمز با شماره 1 نشان داده شده ، در قسمت جلو دیسک که با شماره 2 نشان داده شده ، رینگ چرخ با پیچ وصل می شود ، همچنین عقب دیسک که قطر آن بیشتر می باشد با شماره 3 نشان داده شده (در واقع شماره 2 و 3 قسمت های مختلف دیسک 1 می باشند و دیسک یک پارچه می باشد) ، کالیپر ترمز با شماره 4 نشان داده شده (که ثابت می باشد) ، روغن ترمز که با آبی آسمانی نشان داده شده با فشار زیاد و از لوله ترمز به پشت پیستون شماره 5 نیروی بسیار زیادی وارد می کند و این نیرو به لنت های شماره 6 وارد شده و این لنت ها قسمت 3 دیسک را فشار می دهند و از سرعت دیسک می کاهند.

مکانیزم ترمز ماشینلوله ی ترمز از پشت کاور دیسک ترمز وارد شده و به کالیپر می رسد ، در شکل زیر لوله ترمز با خطوط صورتی نشان داده شده است.

لوله ترمز چرخدر شکل زیر لوله ترمز با رنگ زرد را مشاهده می کنید که با کالیپر ترمز وارد می شود و با فشار روغن ترمز در لوله زرد ، پیستون نارنجی (لکه های نارنجی) فشار زیادی را به لنت های آبی رنگ وارد می کند و این لنت ها به دیسک ترمز فشار وارد می کنند ، برای نگه داشتن لنت ها از قطعه ای استفاده می کنند که با رنگ سبز مشخص شده و اصطلاحا نگه دارنده یا قاب کالیپر ترمز گفته می شود.

قطعات سیستم ترمز اتومبیل

در شکل زیر مجموعه کالیپر ترمز پس از متصل کردن کالیپر بر روی قاب یا نگه دارنده را مشاهده می کنید.

عملکرد کالیپر ترمزآخرین نکته ای که باید اشاره کنیم اینست که ترمزگیری به تعداد دفعات زیاد و یا با نیروی شدید ، باعث گرم شدن دیسک ترمز و لنت ها می شود.

داغ شدن دیسک ترمزبرای این منظور ساده ترین راه حل استفاده از سوراخ ها و شیارهایی در دیسک ترمز برای عبور هوا و تبادل بهتر گرمای حاصله با محیط می باشد ، در شکل زیر این شیارها را با نقاط زرد مشاهده می کنید. (البته تجهیزات دیگری چون خنک کننده با آب و ... نیز در سیستم های پیشرفته تر ترمز استفاده می شود)

 

خنک کاری دیسک ترمز خودرو

 

برچسب هاtag

sixth ll

لیست کامل مطالب

بالا
پایین