جستجوی مطالب سایت

سرسیلندر اتومبیل

سرسیلندر خودرو را می توان مکمل بلوک سیلندر دانست ، این قطعه بر روی بلوک سیلندر نصب می شود و محفظه احتراق برای پیستون را به وجود می آورد.

در شکل زیر یک نمونه سرسیلندر را مشاهده می کنید.

سرسیلندر خودرو و ماشین

همانگونه که مسیر حرکت پیستون در داخل بلوک سیلندر می باشد و بلوک سیلندر ، بستر حرکت پیستون را فراهم می کند ، سرسیلندر ، محفظه احتراق پیستون را ایجاد کرده و سوپاپ ها ، بادامک ها و سایر اجزای تایمینگ بر روی آن نصب می شوند.

نصب سیستم تایمینگ یا همان سوپاپ ها روی سرسیلندرخودرو

هنگامی که موتور خودرو نیاز به تعمیر اساسی داشته باشد ، باید سرسیلندر آن باز شود .باز شدن سرسیلندر ، امکان دسترسی به پیستون و سایر اجزا سیلندر را فراهم می کند.

در خودروهایی که سیلندرهای آن بصورت جفت روبروی همدیگر قرار می گیرند ( سیلندرهای v شکل ) ، معمولا از دو سرسیلند استفاده می کنند که هر کدام نصف سیلندرها را پوشش می دهند.

خودروهای خورجینی دارای دو سرسیلندر می باشند

در شکل زیر دو سرسیلندر A و B بر روی بلوک سیلندر C که V شکل می باشد ، نصب می شوند.

مونتاژ موتور و سرسیلندر خودروی خورجینی

سرسیلندر نیز مانند بلوک سیلندر می بایست خنک شود. سرسیلندر یا از طریق گردش آب در شیارهای مخصوص ایجاد شده در سرسیلندر خنک می شود و یا از طریق عبور هوا از سطح سرسیلندر خنک می شود. سطح خارجی سر سیلندرهایی که توسط هوا خنک می شوند به صورت پره های موازی ساخته می شوند تا تبادل گرمایی بهتری با هوا داشته باشند.

سرسیلندری که با هوا خنک می شود

معمولا سرسیلندرهایی توسط هوا خنک می شوند که در برابر جریان باد مستقیم قرار دارند و حرارت زیادی تولید نمی کنند مانند موتورهای تک سیلندری که در موتورسیکلت ها استفاده می شوند. در شکل زیر مجموعه موتور یک موتورسیکلت نشان داده شده است و همانطور که می بینید سرسیلندر آن به صورت پره ای می باشد.

موتوری که با هوا خنک می شود

 برچسب هاtag

sixth ll

لیست کامل مطالب

بالا
پایین