solid parts 01

موتور خودرو از اجزای مختلفی تشکیل شده است که هریک وظیفه مخصوص خود را انجام می دهد ، دسته ای از قطعات عضو جدایی ناپذیری از موتور هر خودرو احتراق داخلی می باشند ، یعنی در تمام موتورهای خودرو یافت می شوند اگر چه ممکن است شکل و اندازه آنها با یکدیگر اختلاف داشته باشد.

برای نمونه شاتون و میل لنگ را در تمام موتورهای خودرو استفاده می کنند ولی مثلا قطعه انژکتور ، در خودروهای قدیمی یافت نمی شود.

از آنجایی که نمی توان تمام قطعات موتور را در یک مطلب تشریح کرد ، اجزا و قطعات موتور عمومی خودرو ( که در تمام موتورها یافت می شوند) را به دو دسته ثابت و متحرک تقسیم نموده ایم و در این مطلب ، اجزا ثابت خودرو تشریح خواهند شد.

از اجزای ثابت موتور عبارتند از

1- بلوک سیلندر

solid parts 02

2- سرسیلندر

solid parts 04

3- واشر سرسیلندر

solid parts 05

4- درب سوپاپ

solid parts 10

5- واشر درب سوپاپ

solid parts 12

6- محافظ پلاستیکی موتور خودرو

solid parts 11

7- محفظه کارتر

solid parts 07

8- منیفولد ورود هوا

solid parts 03

9- منیفولد خروج دود

solid parts 06

و سایر اجزا الکتریکی و سوخت رسانی که جهت آشنایی با هر یک از آنها می توانید به بخش مخصوص آن مراجعه کنید.

بالا
پایین