جستجوی مطالب سایت

ترمز کاسه ای خودرو

ترمز کاسه ای از نظر ظاهر و عملکرد کمی با ترمز دیسکی تفاوت دارد ، در شکل زیر شکل ترمز کاسه در سمت چپ (بدون کاسه ترمز) و ترمز دیسکی (سمت راست) را مشاهده می کنید ، ترمز دیسکی از دیسک ترمز و کالیپر ترمز تشکیل شده و ترمز کاسه ای از کاسه ترمز تشکیل شده که متحرک می باشد و اجزای ثابت ترمزگیری داخل کاسه و متصل به قاب ثابت چرخ می باشند.

ترمز دیسکی و کاسه ای خودروترمز کاسه ای دارای چرخ ترمز کاسه شکل مانند می باشد که محل نصب آن دقیقا با محل نصب دیسک ترمز یکی می باشد و پس از نصب کاسه ترمز ، رینگ چرخ بر روی آن قرار می گیرد و با پیچ چرخ سفت می شود ، پس کاسه همراه سایر قسمت های متحرک چرخ می چرخد و می توانیم با اجزای ثابت ترمز در داخل کاسه به بدنه داخلی کاسه ، نیرو وارد کنیم و از سرعت چرخ بکاهیم. در شکل زیر ، کاسه ترمز در چرخی که مجهز به ترمز کاسه ای می باشد را مشاهده می کنید. (در شکل زیر رینگ و لاستیک باز شده اند)

ترمز کاسه ای ماشیناگر کاسه ی چرخ را جدا کنیم ، شاهد شکل زیر خواهیم بود که اجزای ترمزگیری را نشان می دهد ، در ادامه به روش کار این اجزا و قطعات پی خواهید برد.

اجزای ترمز کاسه ایبه شکل زیر نگاه کنید ، اجزای ثابت ترمزگیری با شماره های 1 تا 3 نشان داده شده اند و شماره 4 کاسه ترمز را نشان می دهد ، اگر روغن ترمز با فشار زیاد به لوله های ترمز قهوه ای رنگ ، ارسال شود ، مجموعه سیلندر و پیستون های ترمز که با رنگ آبی نشان داده شده اند ، کفشک های ترمز خاکستری رنگ چپ و راست را به ترتیب به سمت چپ و راست حرکت داده و لنت های قرمز رنگ متصل به کفشک ها به قسمت داخلی کاسه ترمز شماره 4 فشار وارد کرده و سرعت کاسه ترمز را کاهش می دهند ، در شکل زیر ، هنوز روغن ترمز با فشار زیاد وارد لوله های ترمز قهوه ای نشده و بنابراین فضای خالی بین لنت ها قرمز و کاسه چرخ شماره 4 وجود دارد و بنابراین فعلا عمل ترمزگیری انجام نشده است ، در شکل زیر ، سیلندر پیستون بالای با شماره 1 ، کفشک سمت چپ با شماره 2 و لنت سمت چپ با شماره 3 مشخص شده اند.

عملکرد ترمز کاسه ایدر شکل زیر بر خلاف شکل بالا ، راننده ترمز می گیرد و روغن ترمز با فشار زیاد داخل لوله های ترمز جاری می شود و سیلندر پیستون های آبی ، کفشک ها را حرکت داده و لنت های ترمز به کاسه چرخ برخورد می کنند و این اصطکاک بین لنت و کاسه چرخ ، باعث کاهش سرعت کاسه چرخ می شود.

مکانیزم ترمز کاسه ایدر ترمزهای کاسه ای تجهیزات دیگری علاوه بر تجهیزات گفته شده به کار می رود ، مثلا فنرهای مختلفی استفاده می کنند تا پس از اتمام عمل ترمزگیری ، این فنرها کفشک ها را به محل اولیه خود برمی گردانند ، تجهیزاتی برای تنظیم و ریگلاژ ترمز و ...

همچنین در بعضی از مکانیزم های ترمز کاسه ای به جای دو سیلندر و پیستون ترمز ، از یک سیلندر و پیستون استفاده می شود ، در شکل زیر همانطور که می بینید یک سیلندر و پیستون به کار رفته (شماره 1 و 2) ، کفشک ها با شماره 3 ، کاسه ترمز با شماره 4 ، لنت ترمز با شماره 5 ، مکانیزم تنظیم کفشک ها با شماره 6 و فنرهای برگرداننده ی کفشک ها با لکه های سبز مشخص شده اند.

روش کار ترمز کاسه ای

برچسب ها

tag

sixth ll

لیست کامل مطالب

بالا
پایین