جستجوی مطالب سایت

فرمان برقیمکانیزم سیستم فرمان با کمک برقی ، همانند فرمان معمولی می باشد که تجهیزاتی برای تقویت آن در نظر گرفته شده است ،اگر مطلب مربوط به فرمان هیدرولیک را مطالعه نکرده اید ، ابتدا آن را مطالعه کنید ، برخلاف سیستم هیدرولیک که اجزای کمکی آن کاملا مکانیکی می باشند ، فرمان برقی دارای سیستم هوشمند الکترونیکی می باشد (یعنی دارای سنسور ، کامپیوتر و عملگر برقی می باشد) که در ادامه این صفحه با آنها آشنا خواهید شد. در شکل زیر ، نمایی کلی از سیستم فرمان برقی اتومبیل را مشاهده می کنید.

مکانیزم فرمان برقیدر شکل زیر ، مکانیزم فرمان برقی خودرویی نشان داده شده ، راننده با چرخاندن غربیلک A ، باعث چرخش میل فرمان G می شود ، میل فرمان G به جعبه فرمان متصل است و مانند فرمان معمولی عمل می کند (یعنی حتی اگر تجهیزات کمکی برقی از کار بیفتند ، سیستم فرمان مانند یک فرمان معمولی کار می کند) با چرخش غربیلک فرمان و میله G ، سنسور B ، جهت گردش فرمان و همچنین سرعت گردش فرمان توسط راننده را تشخیص داده و این اطلاعات را از طریق کابل C به کامپیوتر سیستم فرمان D ارسال می کند ، کامپیوتر D از طریق کابل برقی E به عملگر F که یک مدل موتور الکتریکی می باشد ، دستورات لازم را صادر می کند ، در واقع این موتور الکتریکی با چرخش میله G به راننده کمک می کند تا میله G را راحت تر بچرخاند و در نتیجه چرخاندن غربیلک فرمان برای راننده راحت تر شده و اصطلاحا می گویند فرمان نرم عمل می کند.

سیستم فرمان برقیاین نکته را در نظر داشته باشید که موتور الکتریکی ، میل فرمان را به اندازه ای می چرخاند که راننده می خواهد ، یعنی با ایجاد نیروی موافق بر روی میل فرمان (هم جهت با جهت گردش فرمان توسط راننده) ، به راننده کمک می کند تا فرمان را به اندازه ای که می خواهد بچرخاند و نه بیشتر.

معمولا تجهیزات اکترونیکی مانند سنسور و کامپیوتر فرمان در داخل اتاق و در طول میل فرمان (در داخل محفظه ای) نصب می شوند ، در شکل زیر محل نصب این تجهیزات با رنگ سبز مشخص شده است ، همچنین موتور برقی فرمان که با رنگ نارنجی مشخص شده ، روی جعبه فرمان قرار گرفته و نیروی خود را به جعبه فرمان وارد می کند.

اجزای سیستم فرمان برقیدر بعضی از خودروها مانند شکل زیر ، موتور الکتریکی سیستم فرمان برقی ، در طول میل فرمان قرار می گیرد و نیروی کمکی خود را به میل فرمان وارد می کند ، در شکل زیر ، تجهیزات الکترونیکی فرمان با رنگ سبز و موتور الکتریکی با نارنجی و در طول میل فرمان ، نزدیک تجهیزات برقی قرار گرفته است.

عملکرد سیستم فرمان برقی

 

برچسب هاtag

sixth ll

لیست کامل مطالب

بالا
پایین