جستجوی مطالب سایت

تعلیق جلوی خودرو ، اتومبیل و ماشین

تعلیق جلوی خودرو باید به گونه ای باشد که فرمان پذیری خودرو را امکان پذیر کند ، در شکل زیر ، ساده شده ی سیستم تعلیق و فرمان خودرو را مشاهده می کنید.

فرمان پذیری چرخ های جلوی ماشین در تعلیق جلوی اتومبیل

برای درک بهتر فرمان پذیری چرخ ها تصویر زیر را ببینید.

نحوه زاویه گیری چرخ های جلوی اتومبیل ، ماشین و خودرو

در سیستم تعلیق جلو ، وظیفه فرمان دهندگی و کنترل زاویه چرخ ها برای پیچیدن خودرو از جعبه فرمان استفاده می کنند که در تصویر بالا به رنگ قرمز و سفید بوده و در شکل پایین ، جعبه فرمان را با رنگ نارنجی می بینید. برای آشنایی بیشتر با فرمان اتومبیل و اجزای مربوطه قسمت فرمان اتومبیل را مطالعه کنید.

جعبه فرمان نصب شده در تعلیق جلوی ماشین

همانطور که می دانید ، اصلی ترین قطعه از مجموعه چرخ ماشین ، نشیمنگاه چرخ می باشد که سایر قطعات بر روی آن سوار می شوند و اجزای تعلیق به آن متصل می شوند.

نکته : نشیمنگاه چرخ ، سگدست نیز نامیده می شود.

سگدست چرخ های جلوی فرمان پذیر

در سیستم تعلیق جلو ماشین به طور کلی دو نوع مکانیزم استفاده می شود.

1- تعلیق جناغی (برای این سیستم تعلیق ، اسامی دیگری نیز به کار می رود مانند تعلیق دوبل ، تعلیق جناغی دوبل ، تعلیق دو طبقی و ...)

2- تعلیق مک فرسون

در شکل زیر سمت راست ، تعلیق جناغی و سمت چپ تعلیق مک فرسون را مشاهده می کنید.

شمای کلی از تعلیق مک فرسون و جناغی

تعلیق جناغی :

همانطور که می دانید سیستم جناغی از مجموعه چرخ (سگدست ، دیسک و...) ، طبق بالا (به رنگ زرد در شکل زیر) ، طبق پایین (به رنگ سبز در شکل زیر) و مجموعه دمپینگ یا همان فنر و کمک فنر بین طبق پایین و شاسی خودرو تشکیل شده است.

تعلیق جناغی دوبل در چرخ جلوی اتومبیل

تعلیق مک فرسون :

سیستم مک فرسون دقیقا مثل سیستم جناغی می باشد و تنها تفاوتی که دارد اینست که در این سیستم ، طبق بالا حذف شده و کمک فنر به جای قرارگیری بین طبق پایین و شاسی ، بین چرخ و شاسی قرار می گیرد ، در شکل زیر تعلیق مک فرسون را مشاهده می کنید ، فنر و کمک فنر با شماره 1 ، نشیمنگاه چرخ با شماره 2 و طبق پایین با شماره 3 مشخص شده است ، همانطور که می بینید ، کمک فنر با دو پیچ در محل شماره 4 به نشیمنگاه چرخ متصل شده و محل اتصال کمک فنر (مجموعه دمپینگ) به بدنه (همان شاسی ماشین) با شماره 5 نشان داده شده است.

تعلیق مک فرسون استرات در جلوی خودرو

جهت آشنایی بهتر با تعلیق مک فرسون ، تصویر زیر را مشاهده می کنید.

نمایش شیوه و نحوه عملکرد تعلیق مک فرسون در اتومبیل

میله موج گیر یا ضدغلتش:

در سیستم های تعلیق جلو مک فرسون و جناغی ، قطعه ای به کار برده می شود که وظیفه بسیار مهمی بر عهده دارد ، در شکل زیر این قطعه را به رنگ سبز مشاهده می کنید که مستقیما و یا چنانی که در شکل زیر مشخص است با چند واسطه به طبق پایین متصل می شود.

استفاده از میله موج گیر یا میله ضد غلتش در تعلیق جلوی اتومبیل

این قطعه تا انتهای سمت دیگر خودرو امتداد پیدا می کند و در سمت دیگر خودرو به صورت کاملا قرینه به طبق پایین متصل می شود ، همچنین در دو یا چهار نقطه از بدنه (شاسی) با بوش های پلاستیکی و بست های فلزی به بدنه یا شاسی خودرو متصل می شود ، در شکل زیر این میله را به رنگ قرمز مشاهده می کنید که توسط بست ، در دو محل ، به بدنه متصل شده و طبق های پایین دو سمت را به یکدیگر متصل می کند و این میله نسبت به خط وسط خودرو کاملا قرینه می باشد.

میله موج گیر یا میله ضدغلتش در زیر خودرو

این میله علاوه بر طبق پایین ممکن است در بعضی خودروها ، طبق های بالای دو سمت خودرو را به یکدیگر متصل کند ، در سیستم مک فرسون که طبق بالا نداریم ممکن است پایین کمک فنرها را به یکدیگر متصل کند ، فرقی نمی کند مهم اینست که چرخ های دو طرف خودرو یعنی سگدست های چرخ های دو سمت خودرو به همدیگر متصل شوند و ممکن است بین این میله و سگدست چرخ یک واسطه وجود داشته باشد ، به شکل زیر نگاه کنید همانطور که مشخص است سیستم مک فرسون می باشد و میله شماره 1 ، با واسطه میله شماره 2 ، چرخ های دو سمت را به یکدیگر متصل می کند.

کاربرد میله موج گیر یا میله ضدغلتش در تعلیق مک فرسون ماشین ها

اما کاربرد این میله چیست و چرا در تعلیق های جلوی جناغی و مک فرسون استفاده می شود؟

برای دانستن جواب ابتدا می بایست مفهوم تعلیق وابسته و غیر وابسته را بدانید و سپس یکی از عیوب سیستم تعلیق غیر وابسته را بشناسید و برای رفع آن اقدام کنیم .

تعلیق وابسته (تعلیق غیرمستقل) :

اگر عملکرد سیستم تعلیق به گونه ای باشد که تغییر در وضعیت یک چرخ ، موجب ایجاد تغییر در وضعیت چرخ طرف دیگر شود به این سیستم تعلیق ، تعلیق وابسته می گویند ، به شکل زیر نگاه کنید ، شماره 1 ، مدل ساده ای از تعلیق وابسته را نشان می دهد ، با تغییر ارتفاع یک چرخ در شکل شماره 2 ، زاویه چرخ دیگر تغییر می کند ، نمونه ای از سیستم تعلیق وابسته را در تصویر شماره 3 می بینید.

مکانیزم تعلیق وابسطه در خودروها

تعلیق غیر وابسته (تعلیق مستقل) :

اگر عملکرد سیستم تعلیق به گونه ای باشد که تغییر در وضعیت یک چرخ ، موجب ایجاد تغییر در وضعیت چرخ طرف دیگر نشود،  به این سیستم تعلیق ، تعلیق غیر وابسته می گویند ، به شکل زیر نگاه کنید ، شماره 1 ، مدل ساده ای از تعلیق غیر وابسته را نشان می دهد ، با تغییر ارتفاع چرخ سمت راست در شکل شماره 2 ، زاویه چرخ سمت چپ تغییر نمی کند ، تعلیق خودروی نشان داده شده ، غیر وابسته می باشد.

کاربرد تعلیق غیر وابسطه یا تعلیق مستقل در اتومبیل ها و وسائل نقلیه

حال باید یکی از عیوب تعلیق غیر وابسته را بشناسیم.

همانطور که می دانید ، اتاق یک خودرو در هنگام حرکت در پیچ جاده در جهت خارج از پیچ به زمین نزدیک می شود (این اتفاق در اثر واردشدن نیروی مرکز جانب می باشد که در شکل زیر این نیرو با فلش زرد نشان داده شده) و برعکس ؛ یعنی سمتی از خودرو که داخل پیچ قرار دارد از زمین فاصله می گیرد.

وضعیت اتاق خودرو هنگام حرکت در پیچ

وابسته نبودن تعلیق چرخ های دو سمت چپ و راست خودرو ، یعنی استفاده از تعلیق غیر وابسته ، باعث می شود اتاق خودرو به شدت به واژگونی متمایل شود (به شکل زیر نگاه کنید) ، باید دو سمت خودرو را ، مقداری به یکدیگر وابسته کرد تا چرخ های داخل پیچ (سمت چپ شکل زیر) خیلی از بدنه فاصله نگیرند و چرخ های خارج پیچ (سمت راست شکل زیر) بیش از اندازه به بدنه نزدیک نشوند.

وضعیت ماشین بدون میل موج گیر یا خودرو بدون میله ضدغلتش در سر پیچ

برای این منظور از میله ی مذکور استفاده می شود ، این میله که به نام میل موج گیر یا میله ضدغلتش شناخته می شود ، در تعلیق های غیر وابسته مانند تعلیق مک فرسون و جناغی به کار می رود تا ارتفاع دو سمت خودرو را مقداری به یکدیگر وابسته کند و با این کار ، تمایل بدنه ماشین به واژگون شدن را کاهش می دهد و پایداری خودرو را در سطح جاده افزایش می دهد ، در شکل زیر دو خودرو هنگام قرارگیری در پیچ جاده را ملاحظه می کنید ، سمت چپ ، وضعیت بدنه خودرو بدون میل موج گیر را مشاهده ، و سمت راست ، همان خودرو را با استفاده از میل موج گیر مشاهده می کنید.

مقایسه خودرو با و بدون میل موج گیر در یک پیچ

برای درک بهتر این موضوع شکل زیر را نگاه کنید ، در پیچ جاده ، سمت چپ شکل ، وضعیت خودرو بدون میل موج گیر و سمت راست شکل وضعیت خودرو به همراه میل موج گیر را مشاهده می کنید.

عملکرد بدنه ماشین هنگام دورزدن با و بدون میل موج گیر

 برچسب هاtag

sixth ll

لیست کامل مطالب

بالا
پایین