DAK system 08

سیستم DAK یک سیستم کمکی ، در پایین رفتن از سراشیبی های تند می باشد که معمولا در خودرو های شاسی بلند استفاده می شود.

رانندگی کردن در سراشیبی های تند همواره با خطرات و سختی هایی همراه است.

این خطرات هنگامی که سطح مسیر سست باشد،بیشتر می شود؛برای مثال شکل های زیر خودروهایی را نشان می دهد که اولی در سراشیبی تند و لغزنده ی سنگلاخی و دومی در آستانه ی ورود به پیچی با شیب تند و برفی می باشد.

DAK system 01

DAK system 02

در این حالت ها کنترل خودرو به مهارت نیاز دارد زیرا حرکت با سرعت مشخص گاهی نیاز به ترمز گرفتن های متوالی دارد که می تواند منجر به گرم شدن ترمز ها و اتفاقات بعدی شود.

این سیستم به طور اتوماتیک سرعت خودرو را ثابت نگه می دارد و این وظیفه را از دوش راننده بر می دارد و راننده تنها باید کنترل فرمان را بر عهده داشته باشد.

عملکرد این سیستم به این صورت است که هنگامی که شما در سراشیبی تند قرار می گیرید باید سرعت خودروی خود را به اندازه ی مشخصی برسانید(که این سرعت در خودرو ها متفاوت است و باید به کاتالوگ خودرو مراجعه شود)سپس سیستم DAK را روشن کنید،از این پس کنترل پدال گاز از دست شما خارج می شود و خودرو،خودش سرعتش را توسط گیربکس و ترمز ها کنترل می کند و اجازه ی قفل شدن چرخ ها و منحرف شدن از مسیر را توسط سایر سیستم های پایداری مانند ABS , EBD , ESP و.. را نمی دهد.

شکل زیر تفاوت استفاده از این سیستم(عکس سمت راست)و بدون استفاده از این سیستم (عکس سمت چپ)را نشان می دهد.

DAK system 03

همانطور که مشاهده می کنید با لغزیدن سنگ های زیر چرخ های اتومبیل،خودرو،کنترل خودرو دچار مشکل می شود.

انحراف خودرو در سرازیری با و بدون استفاده از این سیستم در شکل زیر نشان داده شده است.

سمت راست DAK فعال است ولی سمت چپ که سیستم DAK غیر فعال است خودرو از کنترل خارج شده که البته برای تفهیم بهتر،این انحراف بزرگ نمایی شده است.

DAK system 04

پس از آن که از شیب تند گذشتید می توانید با خاموش کردن این سیتم به مسیر خود به روش طبیعی ادامه دهید.

در شکل های زیر نماد این سیستم که(به صورت خودرویی در سراشیبی می باشد)را می بینید. این نماد به صورت دکمه ای برای روشن و خاموش کردن این سیستم بر روی داشبورد اتومبیل تعبیه شده است.

DAK system 05

DAK system 06

DAK system 07نکته: این سیستم در بعضی خودروها ممکن است DSR نیز نامیده شود که البته زیاد مرسوم نیست.

به طور کلی می توان گفت که این سیستم ، بیشتر یک سیستم رفاهی می باشد تا سیستمی ایمنی ، چون وظیفه ای که انجام می دهد دقیقا مشابه عملی می باشد که هر راننده ی حرفه ای در سراشیبی های تند انجام می دهد یعنی یک راننده ی حرفه ای سعی می کند با دنده ی سنگین و استفاده ی حداقلی از ترمز و البته پدال گاز،سرعت خودرو را ثابت نگه دارد.

ناگفته نماند که اهمیت این سیستم مانند سایر سیستم های پایداری(مثل ABS , EBD , ESP و...)نمی باشد چرا که وظیفه ی آن سیستم ها را راننده نمی تواند انجام دهد ولی وظیفه ی سیستم DAK را یک راننده ی حرفه ای نیز می تواند انجام دهد؛اگر چه رانندگان حرفه ای نیز می توانند از این سیستم لذت ببرند و رانندگی راحت تری را تجربه کنند.

بالا
پایین