جستجوی مطالب سایت

engine parameters01

موتورهای مورد استفاده در خودروها ، کشتی ها و ... از نظر عملکرد و شکل ظاهری تفاوت های فراوانی دارند.

موتورها ، اختلافات و اشتراکاتی دارند. دو دلیل مهم اختلافات موتورها را می توان اینگونه بیان کرد.

1- تکنولوژی و توان بشر در زمان طراحی و ساخت یک موتور با موتور دیگر متفاوت است. همچنین کشورها و شرکت های سازنده موتور نیز از نظر سطح تکنولوژی و دانش فنی متفاوت می باشند.

2- وظایف تعریف شده برای موتورها متفاوت است. برای مثال موتور هواپیما باید سبک و کم حجم باشد ، موتور کامیون باید قوی تر از موتور یک خودرو باشد.

برای شناسایی موتورها و تفکیک آنها از یکدیگر ، پارامترهایی را در نظر می گیرند و بر اساس آن پارامترها یک موتور را معرفی می کنند ؛ تعداد این پارامترها بسیار زیاد است مانند دو یا چهار زمانه بودن موتور ، دیزلی ، بنزینی و گازسوز بودن و به طور کلی سوخت مورد استفاده در موتور.

در این بخش فقط چند پارامتر پر کاربرد که در خودروهای سواری ، بیشتر استفاده می شود را مورد بررسی قرار می دهیم.

این پارامترها شامل قدرت موتور ( تعداد سیلندر ، نسبت طراکم ، حجم موتور و ...) و نوع چینش موتور می باشد.

در شکل زیر چند موتور می بینید که هرکدام دارای آرایش یا چینش مختلف می باشند و بر اساس تعداد سیلندر ، سوپاپ و ... دارای قدرت های مختلفی می باشند.

engine parameters02

 

برچسب هاtag

sixth ll

لیست کامل مطالب

بالا
پایین