جستجوی مطالب سایت

بلوک سیلندر موتور خودرو

در مبحث موتور خودرو ، با مفهوم کلی سیلندر ، پیستون ، شاتون و... آشنا شدید و وظیفه هر کدام را می دانید.

با توجه به اینکه یک سیلندر و پیستون ، به تنهایی نمی تواند نیروی لازم برای حرکت خودرو را فراهم آورد ، معمولا در خودروها ، از چند سیلندر استفاده می کنند.

از آنجایی که سیلندر ، استوانه ای توخالی می باشد ، جهت ایجاد چند سیلندر ، بر روی یک بلوک فلزی ، چند سوراخ ایجاد می کنند و آن را بلوک سیلندر می نامند. در صنعت به سوراخ های ایجاد شده در بلوک سیلندر ، بوش سیلندر گفته می شود. در شکل زیر یک نمونه از بلوک سیلندر را مشاهده می کنید.

یک نمونه بلوک سیلندر موتور احتراق داخلی خودرو

بلوک سیلندر ، در واقع بیس و پایه سایر اجزا و قطعات موتور می باشد چرا که می توان گفت سایر اجزا موتور به نوعی به آن متصل می شوند و بلوک سیلندر معمولا حجیم ترین و سنگین ترین قسمت یک موتور می باشد.

در بلوک سیلندر ، معمولا بوش های سیلندر را در امتداد یک خط ایجاد می کنند. مانند شکل زیر

بلوک سیلندر مدل خطی و دارای چهار سیلندر

در بعضی از موتورهایی که تعداد سیلندرهای آن زیاد می باشد ، جهت کاهش عرض بلوک سیلندر و در نتیجه کاهش عرض کلی موتور خودرو و همچنین کارکرد بهتر موتور خودرو ، موتور را به صورت V شکل می سازند یعنی نصف بوش های سیلندر را با زاویه ( نسبت به میل لنگ ) و به صورت جفت در روبروی یکدیگر قرار می دهند.در شکل زیر یک نمونه از این بلوک سیلندر را می بینید.

یک مدل بلوک سیلندر شش سیلندر خورجینی

همانطور که مشاهده نمودید بر روی سطح بلوک سیلندر علاوه بر بوش های سیلندر ، شیار ، سوراخ و برجستگی های کوچک و بزرگ فراوانی وجود دارد که هیچ کدام بی علت نیست و محل اتصال سایر اجزا و قطعات موتور می باشد.

یک نمونه بلوک هشت سیلندر خورجینی

انتهای بلوک سیلندر توسط کارتل مسدود می شود یعنی همانطور که بالای بلوک سیلندر ، سرسیلندر نصب می شود ، پایین بلوک سیلندر نیز کاتل نصب می شود. در شکل زیر یک کارتل خودرو را مشاهده می کنید.

کارتل یا محفظه روغن یک خودرو

کارتل روغن موتور را ( که وظیفه روانکاری سطوح سایشی سیلندر و پیستون را بر عهده دارد) در خود نگه می دارد و به عنوان مخزن اصلی روغن خودرو عمل می کند. در شکل زیر همانگونه که می بینید ، کارتل از کف خودرو قابل مشاهده می باشد و زیر بلوک سیلندر نصب می شود. کارتل مشکی رنگ بوده و پیچ قرمز روی آن جهت تخلیه روغن درون آن ایجاد شده است.

cylinder block 07

در شکل زیر می توانید موقعیت بلوک سیلندر و کارتل روغن ( یا همان مخزن روغن ) و بعضی از سایر اجزا موتور را ببینید. ( تمام اجزا موتور نشان داده نشده است)

موقعیت قرارگیری قطعات ثابت موتور نسبت به یکدیگر

 برچسب هاtag

sixth ll

لیست کامل مطالب

بالا
پایین