جستجوی مطالب سایت

واشر سرسیلندر اتومبیل

همانطور که می دانید ، سرسیلندر را بر روی بلوک سیلندر قرار می دهند و توسط پیچ به یکدیگر محکم می کنند ، از آنجایی که محفظه احتراق ، مابین بلوک سیلندر و سرسیلندر قرار دارد ، اطرف این ناحیه دائما توسط آب موجود در شیارهای بلوک سیلندر خنک می شود ، برای جلوگیری از نفوذ آب به داخل محفظه احتراق ، می بایست بین سرسیلندر و بلوک سیلندر را توسط واشر مخصوص و مقاومی قرار دهند ؛ در واقع واشر سرسیلندر اتصال آب بندی بین بلوک سیلندر و سرسیلندر ایجاد می کند.

واشر سرسیلندر خودرو یا ماشین

در شکل زیر بلوک سیلندر به همراه واشر سرسیلندر روی آن مشاهده می کنید.

محل نصب و قرارگیری واشر سرسیلندر

واشر سرسیلندر بسیار حساس بوده و در صورت بالارفتن بیش از اندازه دمای موتور ، این قطعه آسیب دیده و سبب ایجاد مشکلات بعدی در موتور خودرو می شود. در شکل زیر ، نقاط  آسیب دیده واشر سرسیلندر با فلش آبی نشان داده شده است.

واشر سرسیلندر سوخته و آسیب دیده

نصب واشر سرسیلندر باید با دقت انجام شود و نصب اشتباه و بی دقت آن باعث ایجاد مشکلات اساسی بعدی در خودرو می شود.

موقعیت و محل قرارگیری واشر سرسیلندر خودرو

در شکل زیر ، موقعیت واشر سرسیلندر ، بلوک سیلندر و سرسیلندر را نسبت به یکدیگر مشاهده می کنید.

موقعیت واشر سرسیلندر ، بلوک سیلندر و سرسیلندر نسبت به یکدیگر

 برچسب هاtag

sixth ll

لیست کامل مطالب

بالا
پایین