cylinder head gasket 01

همانطور که می دانید ، سرسیلندر را بر روی بلوک سیلندر قرار می دهند و توسط پیچ به یکدیگر محکم می کنند ، از آنجایی که محفظه احتراق ، مابین بلوک سیلندر و سرسیلندر قرار دارد ، اطرف این ناحیه دائما توسط آب موجود در شیارهای بلوک سیلندر خنک می شود ، برای جلوگیری از نفوذ آب به داخل محفظه احتراق ، می بایست بین سرسیلندر و بلوک سیلندر را توسط واشر مخصوص و مقاومی قرار دهند ؛ در واقع واشر سرسیلندر اتصال آب بندی بین بلوک سیلندر و سرسیلندر ایجاد می کند.

cylinder head gasket 02

در شکل زیر بلوک سیلندر به همراه واشر سرسیلندر روی آن مشاهده می کنید.

cylinder head gasket 03

واشر سرسیلندر بسیار حساس بوده و در صورت بالارفتن بیش از اندازه دمای موتور ، این قطعه آسیب دیده و سبب ایجاد مشکلات بعدی در موتور خودرو می شود. در شکل زیر ، نقاط  آسیب دیده واشر سرسیلندر با فلش آبی نشان داده شده است.

cylinder head gasket 05

نصب واشر سرسیلندر باید با دقت انجام شود و نصب اشتباه و بی دقت آن باعث ایجاد مشکلات اساسی بعدی در خودرو می شود.

cylinder head gasket 04

در شکل زیر ، موقعیت واشر سرسیلندر ، بلوک سیلندر و سرسیلندر را نسبت به یکدیگر مشاهده می کنید.

cylinder head gasket 06

بالا
پایین