جستجوی مطالب سایت

blind spot 01

نقاط کور وسایل نقلیه ، مناطقی در اطراف آنها می باشد که راننده نمی تواند آن مناطق را ببیند ، حتی آینه های خودرو نیز قادر به نشان دادن نقاط کور وسیله نقلیه نمی باشند ، در تمامی خودروها ، کامیون ها و ... طراحی شیشه ها و آینه های خودرو به گونه ای است که تا حد امکان تمامی موقعیت های اطراف خودرو در معرض دید راننده قرار داشته باشند و راننده از هیچ ناحیه ای غافل نباشد چون غفلت راننده از یک ناحیه و تغییر جهت حرکت به سمت آن ناحیه ، می تواند زمینه ساز تصادفات ناجوری شود ، با این حال باز هم مناطقی از دید راننده پنهان می مانند و هر روزه باعث ایجاد تصادف می شوند.

blind spot 02چگونه ممکن است مناطقی وجود داشته باشند که حتی آینه های خودرو نیز قادر به نشان دادن آن مناطق نباشند؟

به شکل زیر نگاه کنید ، خودروی قرمزرنگ در وسط شکل ، خودروی مورد بحث ماست ، ناحیه ای که در جلوی خودرو وجود دارد و راننده دید کامل و مستقیمی به آنها دارد با فلش های خاکستری نشان داده شده (منظور از دید مستقیم ، مناطقی می باشد که نیاز به دیده شدن توسط آینه های ماشین ندارد و راننده با چشم خود ، آنها را می بیند) ، مناطقی که در عقب خودرو با فلش آبی نشان داده شده مناطقیست که توسط آینه ی داخل خودرو (اصطلاحا آینه ی عقب) مشاهده می شود ، مناطقی که در عقب و کنار خودرو با رنگ سبز نشان داده شده مناطقیست که توسط آینه های جانبی (آینه بقل) مشاهده می شود ، اما مناطق قرمزرنگ خارج از دید راننده قرار می گیرند و نقاط کور نامیده می شوند.

blind spot 03برای درک بهتر فضایی که هر آینه از مناطق اطرافش نشان میدهد به شکل زیر نگاه کنید ، خودروی سبز رنگ در حال سبقت از خودروی آبی می باشد ، یعنی اگر شما راننده ی خودروی آبی باشید ، خودروی سبز را در موقعیت های مختلف (آینه ی عقب A و آینه بغل B) می توانید تماشا کنید ، خودروی سبز رنگ در نقطه کور خودروی آبی نیست ، به همین دلیل خودروی سبز در دو آینه دیده می شود ، ولی خودروی قرمز که در نقطه کور خودروی آبی می باشد در هیچ کدام از آینه ها دیده نمی شود.

blind spot 004حتی ستون های عقب و جلوی خودرو نیز نقطه کور ایجاد می کنند ، در شکل زیر دو عابر پیاده را مشاهده می کنید که در نقطه کور دید راننده قرار گرفته اند و راننده به علت ستون جلوی خودرو نمی تواند آنها را ببیند.

blind spot 006هنگامی که صحبت از نقاط کور می شود ، باید بدانیم نقش کامیون ها و تریلی ها در تصادفات ناشی از عدم دقت به نقاط کور بسیار پررنگ است البته رانندگان ماشین های سنگین همیشه مقصر نیستند و اکثر اوقات سایر رانندگان به نقاط کور وسائل نقلیه سنگین دقت نمی کنند و در نقطه کور آنها قرار می گیرند ، مناطق خارج از دید رانندگان تریلی بسیار زیاد است ، در شکل زیر این مناطق (نقاط کور راننده تریلی) با رنگ زرد نشان داده شده اند.

blind spot 007هنگامی که تریلی ها در حال دورزدن یا پیچیدن می باشند ، مناطق کور آنها بسیار بیشتر می شود و تریلی ها خطرناک تر!!! مثلا در شکل زیر تمام دوچرخه سواران در نقاط کور تریلی قرار گرفته اند.

blind spot 008در شکل زیر یک تریلی در حال پیچیدن به سمت چپ خود بوده (در یک تقاطع هم سطح) که خودرویی در حال سبقت گرفتن از سمت چپ تریلی بوده و احتمالا گمان می کرده راننده تریلی او را میدیده ولی غافل از اینکه خودرو در نقاط کور تریلی قرار گرفته و تصادفی که می بینید شکل گرفته است.

blind spot 009برای حل مشکل نقاط کور خودرو و کاهش تصادفات ناشی از نقاط کور وسائل نقلیه اقداماتی می توان انجام داد ، ساده ترین و البته غیر اصولی ترین کار ، تنظیم اشتباه آینه ها می باشد ، به شکل زیر نگاه کنید ، خودروی قرمز رنگ در نقطه کور خودروی آبی قرار گرفته و اگر آینه ها به درستی تنظیم شود در آینه عقب ، تصویر A و در آینه بغل تصویر B دیده می شود ولی اگر آینه بغل به غلط تنظیم شود ، تصویر C در آینه بغل دیده می شود و می توان ماشین قرمز را دید ولی تنظیم اشتباه آینه خطرات مخصوص به خود را دارد مثلا اگر موتور سیکلت نزدیک خودرو حرکت کند ، در صورت تنظیم بودن آینه به شیوه شکل C ، موتور سیکلت دیده نمی شود و حوادث بدتری اتفاق می افتد.

blind spot 005راه حل دیگر که ارزان و کاربردی می باشد استفاده از آینه های مخصوص نقاط کور می باشد ، در شکل زیر (قسمت A) این آینه در گوشه پایین ، روی شیشه ی آینه بغل نصب شده ، در قسمت B آینه مخصوص نقاط کور در بالای آینه بغل نصب شده و بهتر از طرح A می باشد چون شیشه ی آینه بغل را اشغال نمی کند ، در شکل C نیز آینه در داخل اتاق خودرو و با پایه ی مخصوصی بر روی شیشه جلو نصب شده است. 

blind spot 010بهترین راهکار برای آگاهی راننده از نقاط کور ، سیستم هشدار دهنده نقاط کور یا همان BSD می باشد ، برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این سیستم که جزو سیستم های ایمنی فعال محسوب می شود ، اینجا کلیک کنید.

برچسب هاtag

sixth ll

لیست کامل مطالب

بالا
پایین