جستجوی مطالب سایت

همانطور که می دانید،هرچقدر نسبت عرض به ارتفاع خودرو بیشتر باشد،احتمال واژگونی آن کمتر است.

رابطه ی عرض و ارتفاع خودرو را بر توسط ضریب پایداری استاتیکی SSF که مخفف عبارت (static stability factor ) می باشد،به هم نسبت می دهند. وقتی از جلو یا عقب به یک خودرو نگاه می کنید این نسبت از تقسیم فاصله ی مرکز دو چرخ (منظور فاصله ی دو چرخ جلو یا دو چرخ عقب می باشد نه فاصله ی بین چرخ عقب وجلو که در شکل زیر با T نشان داده شده است.) بر دو برابر فاصله ی مرکز ثقل خودرو از زمین (در شکل زیر با H نشان داده شده) بدست می آید؛هرچقدر این ضریب بزگتر باشد،احتمال واژگونی خودرو کمتر است.

ssf 01

در شکل زیر سمت راست ضریب SSF خودروی شاسی بلند سفید رنگ ،یک و ضریب SSF خودروی قرمز رنگ،یک و نیم می باشد؛پس خودروی قرمز با داشتن نسبت عرض به ارتفاع بیشتر در برابر واژگونی مقاوم تر می باشد.

ssf 02

معمولا خودرو های شاسی بلند به علت ارتفاع زیاد و هاچ بک های شهری کوچک به علت عرض کم ضریب کمتری نسبت به سایر خودروها دارند.

به دست آوردن ضریب SSF یک خودرو:

فاصله ی مراکز دو چرخ خودرو را می توان به راحتی به دست آورد ولی از آنجا که معمولا خودروسازان ارتفاع زمین تا مرکزثقل خودرو را نمی دهند ، برای مقایسه ی تقریبی دو خودرو ، می توان از نصف ارتفاع خودرو به جای h واقعی استفاده کرد تا ضریب تقریبی SSF ، به دست بیاید.

برچسب هاtag

sixth ll

لیست کامل مطالب

بالا
پایین