جستجوی مطالب سایت

سیستم FCW یا هشدار تصادف از جلو

سیستم FCW با تشخیص احتمال تصادف از جلو،به راننده هشدار می دهد و مانع از تصادف او با خودروی جلویی می شود.

همانطور که می دانید یکی از دلایل ایجاد تصادف ، عدم توجه به جلو می باشد.

برای مثال در اتوبانی که سرعت مجاز 100 کیلومتر بر ساعت است ، ناگهان ترافیک به وجود می آید و خودروهایی که باسرعت در حال نزدیک شدن به ترافیک هستند اگر به موقع متوجه نشوند نمی توانند ناگهان سرعت خود را از 100 کیلومتر به 0 برسانند و متوقف شوند در نتیجه از جلو به خودروی جلویی برخورد می کنند.

حتی اگر با سرعت 20 کیلومتر بر ساعت هم به خودروی جلویی بزنید ، باعث ایجاد خسارت برای خود و دیگران خواهید شد.

تصادف از جلو

در این سیستم اگر راننده با سرعت در حال نزدیک شدن به خودروی جلویی باشد به طوری که سیستم هشدار تصادف احتمال دهد راننده با خودروی جلویی برخورد خواهد کرد ، با هشدار دادن به موقع به راننده ، از ایجاد حادثه جلوگیری می کند.

نمایش و آلارم تصادف از جلو

هشدار این سیستم میتواند اخطار صوتی به علاوه ی هشدار تصویری بر روی LCD ،کیلومتر شمار یا شیشه ی جلو باشد.

COLLISIONS-ALARM

همچنین شما می توانید با استفاده از دکمه ای که در شکل زیر با فلش آبی نشان داده شده سیستم هشدار تصادف از جلو را فعال یا غیرفعال کنید.

دکمه FCW یا هشدار تصادف از جلو

برچسب هاtag

sixth ll

لیست کامل مطالب

بالا
پایین