جستجوی مطالب سایت

egr 01

خروجی اگزوز خودروها آلاینده‌های متعددی دارد که اکسیدهای نیتروژن یکی از خطرناک‌ترین آن هاست. اکسید نیتروژن در اثر ترکیب اکسیژن و ازت (نام دیگر نیتروژن ازت می باشد) در دمای بالا ایجاد می شود ، دمای لحظه احتراق در محفظه احتراق خودرو ممکن است تا 700 درجه نیز برسد و در این دما ، اکسیژن و نیتروژن تشکیل اکسید ازت را می دهند ، سیستم های خنک کاری موتور تنها می توانند بلوک سیلندر ، سرسیلندر و ... را خنک کنند و نمی توان دمای لحظه ای محفظه احتراق را با آب موجود در شیارهای بلوک سیلندر و سر سیلندر خنک نمود ، بلکه باید گازهای شرکت کننده در فرآیند احتراق را کنترل نمود تا احتراق داخل سیلندر با گرمای زیاد همراه نباشد ، برای این منظور می بایست با شرکت دادن گازهای غیر قابل احتراق در فرآیند احتراق ، دمای فرآیند احتراق را تا حد امکان کاهش داد ، یکی از گازهای غیرقابل احتراق ، CO2 می باشد که با تزریق این گاز در منیفولد ورودی هوا می توان دمای محفظه احتراق را کاهش داد ، برای این منظور از گازهای خروجی اگزوز می توان استفاده نمود ، گاز اصلی تشکیل دهنده خروجی اگزوز CO2 می باشد و می توان با تزریق مقداری از گازهای خروجی اگزوز به منیفولد ورودی هوا ، دمای احتراق را کاهش داد.

سیستم EGR وظیفه دارد تا با تزریق مقدار کمی از گازهای خروجی اگزوز به ورودی سیلندر ، (این مقدار حدود 20 درصد هوای ورودی به سیلندر می باشد) دمای احتراق داخل سیلندر را کاهش دهد و در نتیجه سطح اکسیدهای نیتروژن در خروجی موتور خودروها را تا حد امکان کاهش دهد ، بنابراین با ورود بخشی از گازهای اگزوز به ورودی هوای موتور و در نتیجه محفظه احتراق، میزان اکسیژن موجود در محفظه احتراق محدودتر می‌شود و با این کار دمای احتراق مخلوط سوخت و هوا کاهش پیدا می‌کند. همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید مقدار کمی از گازهای خروجی از لوله 1 وارد سوپاپ EGR (شماره 2) شده و سپس توسط خنک کننده شماره 3 ، خنک شده و از لوله شماره 4 ، به مخلوط کننده شماره 5 می رسد ، مخلوط کننده شماره 5 ، گازهای خروجی از اگزوز وارد شده از لوله شماره 4 را با هوای گذشته از فیلترهوا مخلوط کرده و این مخلوط را وارد سیلندر (محفظه احتراق) می کند.

egr 02

برای توضیح بیشتر سیستم ای جی آر ، به شکل زیر نگاه کنید ، مقداری از گازهای اگزوز از لوله 1 وارد سوپاپ شماره 2 می شود ، با بازشدن این سوپاپ ، گاز اگزوز از لوله 3 وارد منیفولد ورودی هوا شده و در نهایت به محفظه احتراق می رود ، اما بازشدن سوپاپ شماره 2 که سوپاپ EGR نامیده می شود چگونه انجام می شود؟ این کار توسط شیربرقی EGR (شماره 6) انجام می شود ، شیر برقی EGR توسط کامپیوتر خودرو عمل می کند (روشن می شود) ، با روشن شدن این شیر ، ارتباط بین لوله های 4 و 5 برقرار می شود ، در نتیجه برقراری ارتباط بین لوله های 4 و 5 ، منیفولد ورودی هوا با کششی که ایجاد می کند ، هوا را از داخل لوله 5 به سمت سیلندر می کشد ، این کشش به لوله 4 منتقل شده و در نهایت این کشش ، فنر سوپاپ شماره 2 را فشرده می کند و باعث تزریق گاز اگزوز از لوله 2 به لوله 3 می شود.

egr 08در شکل زیر یک مدل شیر برقی EGR را مشاهده می کنید.

operator 11

در شکل زیر نیز یک سوپاپ EGR را مشاهده می کنید ، ورودی و خروجی سوپاپ با شماره 1 و 2 مشخص شده است ، ورودی شماره 1 ، گازهای اگزوز را دریافت کرده و از خروجی شماره 2 ، به سمت منیفولد هوا می فرستد ، لوله شماره 3 نیز به شیر برقی EGR وصل می شود تا با ایجاد خلاء در لوله شماره 3 ، سوراخ های شماره 1 و 2 به یکدیگر راه پیدا کنند.

egr 07

در اینجا باید در رابطه با خنک کننده گازهای اگزوز که بخشی از سیستم EGR می باشد توضیح دهیم ، خنک کننده ها ، گازهای اگزوز را یا با هوا خنک می کنند (عملکردی مانند رادیاتور خودرو که با عبور هوا از پره های آن خنک می شود) و یا با آب ، در شکل زیر یک سیستم خنک کننده را مشاهده می کنید که گاز اگزوز را با آب خنک می کند ، گاز اگزوز از لوله 1 وارد خنک کننده شده و از لوله 2 وارد منیفولد هوا می شود ، آب خنک کننده از لوله 4 وارد شده و از لوله 5 خارج می شود.

egr 03

در شکل زیر یک نمونه واقعی از این خنک کننده ها را مشاهده می کنید ، گاز اگزوز از ورروی 1 وارد شده و پس از خنک شدن از لوله 2 خارج می شود ، آب خنک کننده از لوله 3 وارد شده و از لوله 4 خارج می شود.

egr 04

خنک کننده های EGR ممکن است شکل های مختلفی داشته باشند ، وظیفه همه آنها خنک کردن گازهای اگزوز قبل از ورود به سیلندر می باشد.

egr 05

 

برچسب هاtag

sixth ll

لیست کامل مطالب

بالا
پایین