جستجوی مطالب سایت

سیستم MOD یا تشخیص و هشدار عابر پیاده در عقب

سیستم MOD یا هشدار عابر پیاده در عقب ، یکی از سیستم های ایمنی هشدار دهنده به راننده می باشد که با تشخیص عابر پیاده در عقب خودرو ، به راننده ی خودرویی که بدون توجه به پشت سر ، در حال حرکت به سمت عقب می باشد هشدار می دهد ، حتما تا به حال دیده اید که به علت نقطه ی کوری که در عقب خودرو وجود دارد گاهی رانندگان هنگام عقب رفتن موانع پشت سرشان را نمی بینند و با آنها تصادف می کنند.

هشدار عابر پیاده

سیستم MOD با تشخیص موانع و عابرین پیاده در عقب اتومبیل ، می تواند به موقع به راننده هشدار دهد و راننده را از خطر آگاه کند ، سیستم ایمنی MOD می تواند در همه خودروها چه خودروهایی که دارای دوربین دنده عقب هستند و چه خودروهایی که فاقد دوربین عقب می باشند نصب شود این سیستم ، از سنسور تشخیص دهنده و یا دوربین عقب خودرو برای تشخیص اجسام متحرک (عابرین خودرو) استفاده می کند و اگر راننده بدون توجه به پشت سر و یا حتی بدون نگاه کرن به دوربین دنده عقب (در خودروهایی که دارای دوربین دنده عقب می باشند ) به سمت عقب برود درحالیکه عابری پشت سرش باشد ، سیستم MOD با پخش هشدار صوتی ، به راننده هشدار می دهد و او را از خطر آگاه می کند.

تشخیص عابر پیاده

برچسب هاtag

sixth ll

لیست کامل مطالب

بالا
پایین