جستجوی مطالب سایت

سیستم فرمان اتومبیلسیستم فرمان اتومبیل در حقیقت جزو اتاق خودرو محسوب می شود ، عده ای نیز آن را در زیر مجموعه سیستم تعلیق و جلوبندی به حساب می آورند ، اما در این وب سایت ، سیستم فرمان را در قسمت هیدرولیک خودرو بررسی کرده ایم چون اکثر خودروهای امروزی دارای فرمان های هیدرولیک یا برقی می باشند و کمتر خودرویی با فرمان معمولی و بدون قدرت کمکی ساخته می شود. در این پیج ابتدا سیستم کلی فرمان یعنی مکانیزم فرمان خودرو بدون سیستم کمکی را یررسی کرده ایم.

در شکل زیر نمایی از کل سیستم ساده در یک خودروی سواری را مشاهده می کنید ، همانطور که می بینید این سیستم از غربیلک فرمان ، ستون یا میله فرمان ، نگه دارنده میله فرمان ، جعبه فرمان ، مفصل های فرمان (سیبک فرمان نیز گفته می شود) و انواع قاب ها و اجزای دیگر تشکیل شده که به شرح اجزای اصلی آن می پردازیم.

سیستم فرمان خودروساده شده ی سیستم فرمان به اینگونه است که راننده غربیلک فرمان را می چرخاند ، با چرخاندن غربیلک فرمان ، میله فرمان شماره 1 ، چرخ دنده شماره 2 را می چرخاند ، با چرخش چرخ دنده شماره 2 ، دنده های مسطح شماره 3 (دنده شانه ای نیز گفته می شوند) حرکت طولی به سمت چپ یا راست کرده و این حرکت طولی از طریق چند میله واسطه و مفصل به نشیمنگاه چرخ شماره 4 رسیده و باعث انحراف چرخ به سمت چپ یا راست می شود.

مکانیزم فرمان ماشینعملکرد مکانیزم چرخ شانه (یعنی چرخ دنده و دنده شانه) را در شکل زیر می بینید.

مکانیزم چرخ و شانه

اکنون که با مکانیزم کلی سیستم فرمان آشنا شدید نوبت به آشنایی بیشتر با اجزای واقعی سیستم فرمان خودرو می رسد ، ابتدا جعبه فرمان را بررسی می کنیم ، چپ و راست کردن چرخ های جلوی خودرو ، توسط جعبه فرمان انجام می شود ، در شکل زیر ، جعبه فرمان با رنگ نارنجی مشخص شده و همانطور که می بینید بر روی بدنه و یا شاسی خودرو نصب می شود.

جعبه فرمان خودرودر شکل زیر غربیلک فرمان ، میل فرمان ، نگه دارنده میل فرمان و اجزای متصل به آنها را مشاهده می کنید ، این اجزا در واقع یا وظیفه انتقال چرخش غربیلک فرمان به انتهای میل فرمان را دارند یا اینکه این اجزا را به اتاق خودرو متصل می کنند ، در نهایت چرخش غربیلک فرمان به انتهای میل فرمان می رسد ، جایی که با دایره قرمز مشخص شده ، این قسمت به وسط جعبه فرمان (محل نصب مخصوص میل فرمان) متصل می شود.

میل فرمان ماشیندر شکل زیر محل نصب میل فرمان به جعبه فرمان نشان داده شده است ، انتهای میل فرمان با شماره 1 ، چرخ دنده متصل به میل فرمان با شماره 2 و دنده شانه ای داخل جعبه فرمان با شماره 3 نشان داده شده اند ، با چرخش میل فرمان 1 ، چرخ دنده شماره 2 چرخیده و دنده شانه ای شماره 3 را به سمت چپ یا راست حرکت می دهند.

مکانیزم فرمان خودروبا حرکت دنده شانه ای جعبه فرمان ، بازوهای سمت چپ و راست جعبه فرمان که در شکل زیر با رنگ سبز مشخص شده اند ، به چپ و راست حرکت می کنند و باعث زاویه دارشدن چرخ های جلو می شوند.

جعبه فرمان اتومبیلبرای درک بهتر مکانیزم فرمان ، شکل زیر را ببینید.

طرز کار فرمان ماشین

 

برچسب هاtag

sixth ll

لیست کامل مطالب

بالا
پایین