جستجوی مطالب سایت

دیفرانسیل خودرو

هر خودرو دارای چهار چرخ می باشد و هر جفت چرخ را یک محور می گویند ، مثلا به جفت چرخ های جلو ، محور جلو و جفت چرخ های عقب محور عقب می گویند. وظیفه دیفرانسیل خودرو ، دریافت نیرو از میل گاردان یا گیربکس و انتقال آن به محور محرک یا همان یک جفت چرخ های محرک خودرو می باشد.

محور محرک ، محوریست که خودرو را به حرکت در می آورد ، یعنی نیروی تولید شده توسط موتور خودرو با چند واسطه ( واسطه ها مانند گیربکس ، کلاچ و ...) در نهایت به آن محور می رسد و با گردش چرخ های محور محرک ، باعث حرکت خودرو می شود.

در شکل زیر یک محور محرک را مشاهده می کنید که بر روی محور ، دیفرانسیل قرار دارد و دیفرانسیل ، نیروی چرخشی را از میل گاردان یا گیربکس گرفته و به چرخ های خودرو منتقل می کند.

وظیفه دیفرانسیل ماشین

در شکل زیر یک مدل دیفرانسیل بدون محفظه نشان داده شده که نیرو را از میل گاردان می گیرد.

دیفرانسیل اتومبیل

میل گاردان علاوه بر انتقال نیروی چرخشی به هر دو چرخ محور محرک ، امکان حرکت چرخ ها با سرعت های متفاوت را امکان پذیر می کند؛ ایجاد امکان گردش چرخ ها با سرعت های متفاوت ، یکی از مهمترین وظایف دیفرانسیل می باشد ، اما چرا باید چرخ های محور محرک بتوانند با سرعت های مختلف بچرخند؟

برای درک ضرورت این موضوع به شکل زیر نگاه کنید. شکل زیر ، به صورت سه بعدی مسیر حرکت چرخ های یک محور را در هنگام پیچیدن خودرو با رنگ آبی نمایش می دهد و همانگونه که مشاهده می کنید ، مسیر طی شده توسط یک چرخ با مسیر طی شده توسط چرخ دیگر متفاوت می باشد ، پس چرخ ها باید بتوانند با سرعت های جداگانه بچرخند تا سر پیچ ، حرکت خودرو مختل نشود.

چرخ های خودرو در پیچ شکل زیر ، مسیر طی شده توسط محور یک خودرو ، سر پیچ را نشان می دهد ، در این شکل اختلاف مسیرهای طی شده توسط هر چرخ واضح تر نشان داده شده است ، می بینید که سر پیچ ، چرخ بیرونی ، باید دوران بیشتری نسبت به چرخ داخلی داشته باشد و دیفرانسیل خودرو این امکان را فراهم می آورد.

دوران بیشتر چرخ بیرونی

بر روی محور محرک تمامی خودرو ها دیفرانسیل وجود دارد به همین علت است که محرک بودن یا نبودن محور خودرویی را با دیفرانسیل می شناسند. مثلا اگر محور جلو خودرو محرک باشد ، آن را دیفرانسیل جلو می گویند ، اگر محور عقب خودرو محرک باشد ، آن خودرو را دیفرانسیل عقب گفته و اگر هر دو محور عقب و جلو خودرو محرک باشد ، به آن خودرو ، دو دیفرانسیل گویند.

در شکل زیر دیفرانسیل یک خودرو را می بینید.

دیفرانسیل عقب اتومبیل ، ماشین و خودرو

اگر دیفرانسیل در محور عقب خودرو نصب شده باشد ، نیرو را توسط دو شافت به چرخ های عقب منتقل می کند که این شافت ها نیز همانند دیفرانسیل ، توسط پوسته ای فلزی محافظت می شوند. مجموعه دیفرانسیل ، شافت ها و پوسته دربرگیرنده آنها را به شاسی خودرو متصل می کنند؛ پوسته این مجموعه را می توان قسمتی از اکسل خودرو به حساب آورد چرا که به شاسی خودرو متصل شده و وظیفه تحمل وزن خودرو را نیز برعهده دارد ، به همین علت است که پوسته این مجموعه را با شکل و ضخامتی می سازند که تحمل وزن زیاد را داشته باشد.

در شکل زیر دیفرانسیلی را می بینید که در محور عقب خودرو نصب شده و به همراه دو شافت متصل به چرخ ها داخل پوسته ای محافظ قرار گرفته و پوسته محافظ به شاسی خودرو متصل می باشد.

دیفرانسیل محور عقب خودرو

اگر دیفرانسیل در جلوی خودرو باشد ، نیرو ، توسط میله هایی انعطاف پذیر انتقال پیدا می کند که به نام پلوس شناخته می شوند. برای آشنایی بیشتر با پلوس اینجا کلیک کنید.

sixth ll

لیست کامل مطالب

بالا
پایین