جستجوی مطالب سایت

car hydraulic 01

در بخش هیدرولیک خودرو به بررسی قسمت ها و سیستم هایی از خودرو می پردازیم که مرتبط با هیدرولیک و روانکاری می باشند ، این بخش ها شامل موارد زیر می باشند.

1- روانکاری.

روانکاری یا روغنکاری شامل اجزای مختلف موتور ، گیربکس و سایر قسمت های خودرو می باشد که معمولا توسط گریس انجام می گیرد.

2- فرمان.

سیستم فرمان خودرو را می توان جزو اتاق خودرو به حساب آورد ، منتها به علت بررسی فرمان هیدرولیک در این قسمت ، فرمان خودرو و سیستم فرمان برقی خودرو را نیز در بخش هیدرولیک بررسی کرده ایم.

3- ترمز.

به علت استفاده از روغن در تمام سیستم های ترمز ، سیستم ترمز را نیز در بخش هیدرولیک بررسی کرده ایم.

sixth ll

لیست کامل مطالب

بالا
پایین