HAC system 09

سیستم HAC به خودرو کمک می کند تا هنگام شروع حرکت در سر بالایی ها بدون این که به ذره ای عقب برود، کاملا به سمت جلو حرکت کند.

 حرکت دادن یک خودرو در سطح شیبدار گاهی اوقات کار مشکلی می باشد زیرا در شروع حرکت (بر خلاف جهت شیب) خودرو کمی به سمت شیب حرکت می کند.

شکل زیر این مسئله را نشان می دهد.

HAC system 01

این پدیده می تواند خطر آفرین باشد، برای مثال در یک محیط شلوغ و با شیب زیاد، عقب رفتن محسوس خودرو هنگام حرکت می تواند منجر به برخورد خودرو با عابر پیاده بشود.

HAC system 02

خصوصا در خودروهای آفرود(خودرو های مخصوص رانندگی خارج از جاده مانند کوهستان ، بیابان و...) این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می کند چون گاهی اوقات اگر خودرو مقدار کمی به عقب حرکت کند، سقوط خواهد کرد و یا کنترل آن از دست راننده خارج خواهد شد.

 HAC system 03

همچنین اگر راننده مهارت کافی نداشته باشد(مخصوصا اگر مسیر لغزنده باشد)ممکن است چرخ های محرک خودرو بکسباد کند(به صورت درجا و هرز بگردد.)

HAC system 04

برای رفع این مشکلات در بعضی از خودرو ها مخصوصا خودرو های شاسی بلند سیستم HAC را طراحی کرده اند.

عملکرد این سیستم به این صورت است که هنگامی که خودرو در شیب تند قرار دارد و راننده خود را از روی ترمز بر می دارد تا گاز بدهد، خودرو همچنان ترمز را در حالت فعال نگه می دارد(یعنی اگر چه راننده پای خود را از روی ترمز برداشته ولی خودرو همچنان ترمز می کند.)تا جایی که قدرت مورد نیاز برای به حرکت در آوردن خودرو تامین شود،آنگاه سیستم با غیر فعال کردن ترمز، اجازه ی حرکت به خودرو را می دهد.

تمام این مراحل توسط کامپیوتر خودرو (ECU) کنترل می شود و ECU از سنسور هایی در قسمت های مختلف خودرو استفاده می کند،مثلا یک سنسور، شیب را تشخیص می دهد،سنسور دیگر میزان گردش چرخ به عقب و سنسور دیگری مقدار قدرت تولید شده توسط موتور خودرو (به علت گاز دادن راننده قدرت موتور هر لحظه بیشتر می شود.) وسنسور های دیگر نیز قسمت های دیگر را اندازه می گیرند و اطلاعات را به ECU ارسال می کنند.

سپس ECU به ترمز، گیر بکس و قسمت های دیگر خودرو دستور لازم را می دهد تا این سیستم به طور بهینه عمل کند و اهداف خواسته شده را بر آورده سازد.

در شکل زیر به حرکت در آمدن یک خودرو در شیب تند بدون سیستم HAC (شکل سمت چپ) و به حرکت در آمدن خودرو با سیستم HAC (شکل سمت راست) را مشاهده می کنید.

HAC system 05

مانند سایر سیستم های پایداری خودرو ، شما می توانید این سیستم را فعال یا غیر فعال کنید؛

HAC system 06

نماد این سیستم در خودرو ها معمولا به شکل نشان داده شده در بالا و یا شکل زیر می تواند باشد(شکل خودرویی که در حال بالا رفتن از موانع می باشد.)که می توانید با فشردن دکمه ای با این شکل ها این سیستم را فعال یا غیر فعال کنید.HAC system 08

HAC system 07

اگر خودروی شما فاقد سیستم HAC باشد با دو روش می توانید خودروی خود را در سربالایی کنترل کنید و مانع از عقب رفتن خودروتان شوید.

برای دانستن این دو روش اینجا کلیک کنید.

بالا
پایین