جستجوی مطالب سایت

سیستم ترمز EBD

سیستم ترمز EBD ، در واقع نوعی کمک ترمز محسوب می شود که وظیفه آن توزیع الکترونیکی نیروی ترمز بین چرخ ها می باشد و مخفف عبارت Electronic Brake force Distribution می باشد ، سیستم ای بی دی را می توان تقسیم کننده الکترونیکی نیروی ترمز نامید که به تناسب وزن وارد شده بر هر چرخ ، نیروی ترمز را بین چرخ های جلو ، عقب ، چپ و راست تقسيم می كند. قبل از شرح عملکرد سیستم EBD می بایست مقداری در رابطه با تقسیم نیروی ترمز بین چرخ ها صحبت کنیم.

تقسیم نیروی ترمز بین چرخ ها

در حالت ایده آل هر چرخی که وزن بیشتری را تحمل می کند می بایست نیروی ترمز بیشتری نیز به آن چرخ اعمال شود تا ترمزگیری موثرتر باشد ، ترمزگیری موثرتر یعنی خودرو بهتر و سریع تر متوقف شود ، از آنجایی که در اکثر اتومبیل ها ، جلوی آنها سنگین تر از عقب آنها می باشد (به علت وجود موتور و گیربکس در جلوی خودرو) می بایست نیروی ترمز بیشتری به چرخ های جلو وارد شود ، به همین علت در خودروهایی با ترمز معمولی از شیر ترکیب استفاده می کنند. شیر ترکیب یکی از اجزای سیستم ترمز خودرو می باشد و وظیفه آن اختصاص نیروی ترمز بیشتر به چرخ های جلوی خودرو نسبت به چرخ های عقب می باشد ، برای آشنایی بیشتر با مکانیزم ترمز خودرو و اجزای آن اینجا کلیک کنید. بنابراین اگر خودرویی بدون بار و مسافر داشته باشیم ، 60 درصد وزن خودرو به چرخ های جلو و 40 درصد وزن باقی مانده به چرخ های عقب خودرو وارد می شود ، در این خودرو سیستم ترمز به گونه ای طراحی می شود که 60 درصد نیروی ترمز به چرخ های جلو و 40 درصد نیروی ترمز به چرخ های عقب وارد شود.

اضافه شدن بار و مسافر

در چنین خودرویی اگر سرنشین عقب یا مسافری اضافه شود ، وزن وارد بر هر چرخ تغییر می کند ، یعنی اگر مثلا 3 نفر در عقب خودرو بنشینند ، وزن وارد بر چرخ های عقب و جلو مساوی می شود ، اگر بار زیادی در صندوق عقب نیز به مسافران اضافه شود ، آنگاه وزن وارد بر چرخ های عقب بیش تر از چرخ های جلو می شود ، در این حالت می بایست با توجه به اضافه یا کم شدن وزن وارد بر هر چرخ نیروی ترمز بر آن چرخ نیز اضافه یا کم شود ، در خودروهای فاقد سیستم EBD نیروی ترمز ثابت می ماند یعنی بدون توجه به وزن وارد بر هر چرخ ، نیروی ترمز بر هر چرخ تغییر نداشته و ثابت می ماند در چنین حالتی ترمزگیری به خوبی انجام نمی پذیرد ، چرخ هایی که وزن وارد بر آنها کاهش پیدا کرده ، نیروی ترمز زیادی دریافت می کنند و چون اصطکاک آنها با جاده کم شده (در اثر کاهش وزن) این نیروی ترمز اضافی هیچ اثر و فایده ای ندارد و حتی اگر خودرو دارای سیستم ABS نباشد ، این چرخ ها قفل می شوند ، از طرفی چرخ های دیگر با کمبود نیروی ترمز مواجه می شوند و طول خط ترمز افزایش پیدا می کند.

وظیفه سیستم EBD

همانطور که می بینید نیرویی که می توانست در چرخ هایی با وزن زیاد باعث ترمزگیری بهتر شود به چرخ هایی با وزن کم وارد شد و هیچ اثری ندارد ولی در خودروی دارای سیستم EBD ، این سیستم بر حسب وزن وارد بر هر چرخ نیروی ترمز وارد بر آن چرخ را تغییر می دهد و در این صورت ، ترمزگیری به بهترین نحوه انجام می شود ، بنابراین در سیستم ترمز EBD ، اگر بار یا مسافر به خودرو اضافه شود ، نیروی ترمز وارد بر هر چرخ تغییر می کند.

تا اینجا با وظیفه سیستم EBD آشنا شدید و نوبت به شرح کاربرد ترمز ای بی دی می رسد.

کاربرد ترمز EBD

سیستم EBD بر روی ترمز ABS نصب می شود و مکمل عملکرد ترمز ABS می باشد یعنی هر اتومبیلی که دارای سیستم EBD باشد ، قطعا به سیستم ABS نیز مجهز می باشد ، اگر کاربرد سیستم ABS را نمی دانید اینجا کلیک کنید ، کاربرد سیستم EBD را می توان حفظ پایداری خودرو در شرایط زیر دانست.

1- ترمز به همراه بار و مسافر.

2- ترمز گرفتن در پیچ.

اکنون به شرح هرکدام می پردازیم.

ترمز به همراه بار و مسافر

برای توضیح بهتر مطلب به شکل زیر نگاه کنید شکل به سه قسمت A , B , C تقسیم شده ، در قسمت  Aراننده (بدون بار و سرنشین) در حالیکه با سرعت حرکت می کند ترمز می کند و در مسافت معینی توقف می کند ، در قسمت B راننده (همراه سرنشینان) در حالیکه با سرعت حرکت می کند ترمز می کند که به علت سنگین تر بودن خودرو ، سیستم EBD به چرخ های عقب نیروی بیشتری وارد می کند تا توقف خودرو زودتر امکان پذیر شود ، در قسمت C راننده (همراه سرنشینان) در حالیکه با سرعت حرکت می کند ترمز می کند که به علت سنگین تر بودن خودرو و نداشتن سیستم EBD توقف خودرو نسبت به حالت B خیلی دیرتر انجام می شود.

سیستم EBD

نکته: به طور کلی هر چه مقدار بار و تعداد سرنشینان بیشتر باشد توقف خودرو دیرتر انجام می شود (به دلیلی که شرح داده شد) ولی سیستم EBD چنانکه در شکل B مشاهده می کنید ، با افزایش نیروی ترمز خودرو در چرخ های عقب سعی دارند مسافت طی شده طی سیکل ترمز گیری را کاهش دهد.

در تصویر بعدی می توانید نیروی ترمز اضافی که به چرخ های عقب خودرو وارد می شود را به صورت فلش های کوچک قرمز رنگی که در پایین خودرو ها کشیده شده ببینید؛ هرچقدر نیروی ترمز بیشتری به ترمز ها وارد شود ، فلش بلندتر می شود ، ترتیب نشان داده شده دقیقا مانند شکل بالا می باشد یعنی قسمت بالای شکل زیر ، شرایط حالت A در شکل بالا را دارد ، قسمت وسط شکل زیر شرایط حالت B در شکل بالا و قسمت پایین شکل زیر شرایط حالت C در شکل بالا را دارد ، به تصویر توجه کنید ، همانطور که می دانید نیروی ترمز به چرخهای جلو بیشتر وارد می شود که در قسمت اول فلش قرمز مربوط به چرخ جلو بلندتر است ، در حالت دوم که سیستم EBD فعال است ، نیروی ترمز چرخ های عقب را برابر نیروی ترمز چرخ های جلو قرار می دهد و خودرو به سرعت متوقف می شود ، در حالت سوم که خودرو سیستم EBD ندارد ، طبق حالت معمول نیروی ترمز وارد به چرخ های جلو بیشتر بوده و خودرو نمی تواند ترمز گیری قابل قبولی داشته باشد.

تقسیم نیروی ترمز

به کارگیری ترمز EBD در خودروهای سواری مهم و در خودروهای باری ، کامیون ها ، وانت ها و ... مهمتر می باشد ، چینش بار و وزن سنگین آن در خودروهای باری به گونه ای می باشد که وزن وارد بر هر چرخ به شدت تغییر می کند و ضرورت استفاده از سیستم EBD را دو چندان می کند.

ترمز ای بی دی

ترمزگرفتن در پیچ

هنگامی که اتومبیل در حال حرکت در پیچ می باشد نیروی وارد به هر چرخ متفاوت می باشد. (به علت نیروی گریز از مرکز به چرخ هایی که در سمت مخالف جهت دور زدن هستند وزن و نیروی بیشتری وارد می شود) این نیروی اضافه در شکل زیر با فلش های زرد رنگ نمایش داده شده که به یک سمت خودرو وارد می شود.

کاربرد EBD در پیچ

برای درک بهتر این پدیده مطلب نیروی گریز از مرکز را مطالعه نمایید ، در شکل زیر ، نیروی گریز از مرکز به سمتی از خودرو که به زمین نزدیک شده وارد شده ، این نیرو بر کمک فنرهای سمت راست ماشین (سمت مخالف دور زدن) وارد می شود و کمک فنرها این نیرو را به چرخ وارد کرده و در نهایت چرخ به زمین وارد می کند.

عملکرد EBDاگر راننده در حال حرکت در پیچ ترمز کند ، به خاطر نیروی متفاوت بر روی چرخ ها ، نیروی ترمز وارد بر هر چرخ نیز متفاوت خواهد بود در غیر اینصورت کنترل خودرو از دست راننده خارج می شود ، در شکل زیر نیروی ترمز وارد بر هر چرخ با فلش قرمز نشان داده شده همانطور که می بینید نیروی ترمز با توجه به نیروی وارد شده بر هر چرخ متفاوت می باشد و این کار توسط سیستم هوشمند EBD انجام می شود.

نیروی ترمز در پیچ

 

برچسب هاtag

sixth ll

لیست کامل مطالب

بالا
پایین