جستجوی مطالب سایت

پشت سری خودرو

پشت سری خودرو یکی از اجزای ساده صندلی ماشین ها می باشد ولی نقش ایمنی بسیار مهمی بر عهده دارد ، همانطور که می دانید پشت سری در بالای صندلی نصب می شود و از جهت های مختلف قابل تنظیم می باشد.

تنظیم ارتفاع پشت سری

از آنجایی که مبحث ایمنی در خودروهای قدیمی به اندازه امروز اهمیت نداشت ، بیشتر خودروهای قدیمی خصوصا خودروهای غیر لوکس ، فاقد پشت سری بوده اند ، همانطور که در شکل زیر می بینید این خودرو فاقد پشت سری می باشد و بالای صندلی های راننده و شاگرد محلی برای نصب پشت سری تعبیه نشده است.

خودروهای قدیمی بدون پشت سریدر تصادفاتی که از عقب اتفاق می افتد ، پشت سری مهمترین نقش را ایفا می کند اگر چه در کاهش جراحات تصادفات از جلو نیز نقش به سزایی دارد چون همانطور که می دانید وقتی خودرویی از جلو ، با عقب خودرویی دیگر برخورد می کند ، سر سرنشینان خودروها ابتدا به جهتی که در شکل زیر نشان داده شده پرتاب می شوند و سپس مجددا به سرعت به جهت خلاف پرتاب می شوند در ادامه این مفهوم کاملا شرح داده خواهد شد.

کاربرد پشت سری در تصادفات عقب

پشت سری نقش اصلی خود را در تصادفاتی که از عقب ایجاد شده ایفا می کند بنابراین خودروی سفیدرنگ مورد بحث ماست ، در شکل زیر وضعیت حرکت سر و گردن راننده خودروی سفید رنگ را مشاهده می کنید ، سر راننده ابتدا در وسط قرار دارد ، بعد از ضربه ، به شدت به سمت عقب رفته و مجددا به سرعت به سمت جلو پرتاب می شود.

حرکت گردن در تصادف ازعقب

این حرکت های ناگهانی آسیب شدیدی به نخاع ستون فقرات زده و حتی امکان دارد گردن فرد بشکند و نخاعش دچار آسیب شود.

آسیب در تصادف عقب

تا اینجا به نقش مهم پشت سری در تصادفات پی بردید ، خصوصا تصادفاتی که از عقب ایجاد می شود و دانستید که بدون پشت سری آسیب شدید و جبران ناپذیری (حتی در تصادفات و ضربات سبک از عقب) برای فرد ایجاد می شود. حال باید بدانید هرچقدر تنظیم پشت سری بهتر باشد ، آسیب کمتری وارد خواهد شد و استفاده از پشت سری به خودی خود نمی تواند جلوی تمام آسیب ها را بگیرد و برای کم کردن آسیب ها می بایست پشت سری را به خوبی تنظیم کرد.

اکثر افراد پشت سری خود را به درستی تنظیم نمی کنند مانند شکل زیر که کاملا مرسوم و اشتباه است ، در ادامه علت را خواهید دید.

تنظیم نادرست پشت سری

اگر با این تنظیم اشتباه ، عروسک آزمایشی تصادف را در صندلی بنشانیم و از آن تست تصادف از عقب بگیریم ، نتیجه مانند شکل زیر خواهد بود ، سمت چپ پیش از وارد آمدن ضربه را نشان می دهد ، شکل وسط پس از وارد آمدن ضربه از پشت گرفته شده و بیشترین مقداری را نشان می دهد که سر عروسک به عقب حرکت کرده ، شکل سمت راست ادامه کار را نشان می دهد و حداکثر مقداری را نشان می دهد که سر عروسک پس از مراحل قبلی به جلو حرکت کرده است.

تنظیم اشتباه پشت سری و اثر آن در تصادف

همین مقدار جلو و عقب رفتن نیز به گردن انسان آسیب شدید می رساند ، اگر چه ضرر استفاده کردن اشتباه ، خیلی کمتر از آسیب استفاده نکردن از پشت سری می باشد یعنی در تصادف از عقب شخصی با نداشتن پشت سری دچار شکستگی گردن می شود ولی با استفاده نادرست از پشت سری مثلا نیازمند به یک ماه بستری شدن در بیمارستان ، یک سال مراقبت ویژه و استفاده دائم از ابزار آلات پزشکی و تحمل درد بسیار خواهد شد پس می توان با تنظیم صحیح مانع از ایجاد مشکلات بعدی شد.در شکل زیر روش های درست و نادرست تنظیم پشت سری را مشاهده می کنید.

تنظیم درست و صحیح پشت سری

همانطور که مشاهده می کنید پشت سری می بایست کاملا در پشت سر و بدون فاصله از آن و در ارتفاع مناسب باشد ، کوچکترین فاصله پشت سری از سر ، باعث ایجاد مشکل در تصادف خواهد شد ، در نظر داشته باشید ، در تصادفاتی که از عقب ایجاد می شود ، هرچقدر فاصله سر از پشت سری کمتر باشد ، پرتاب شدن سر به عقب کمتر خواهد شد و هرچقدر پرتاب شدن سر به عقب کمتر شود ، پرتاب مجدد سر به جلو کمتر می شود ، در نتیجه کمترشدن پرتاب سر به جلو و عقب ، گردن آسیب کمتری خواهد دید.

تا اینجای مطلب به روش و اهمیت تنظیم صحیح پشت سری پی بردید و دانستید که تنظیم دقیق تر و بهتر پشت سری باعث کاهش آسیب گردن می شود. ولی حتی در صورت تنظیم بودن صحیح پشت سری در صورتی که شدت برخورد خیلی زیاد باشد ، باز هم گردن سرنشین مقداری آسیب خواهد دید ، چون اگر ضربه خیلی شدید باشد ، خود صندلی به عقب حرکت خواهد کرد !!! و از آنجایی که پشت سری ، روی صندلی نصب شده ، بین سر سرنشین و پشت سری فاصله ایجاد خواهد شد و این فاصله نیز باعث آسیب به گردن می شود. در شکل زیر عقب رفتن خود صندلی در تصادف از عقب را مشاهده می کنید.

تست تصادف از عقب

چون صندلی جزو اجزای خودرو می باشد ، زودتر عقب می رود و پس از اینکه صندلی عقب رفت ، فاصله ایجاد شده ، راننده به عقب حرکت خواهد کرد و به گردنش آسیب خواهد رسید. در شکل زیر این اتفاق نشان داده شده است.

آسیب به گردن در تصادف

اگر بتوان با عقب رفتن صندلی ، پشت سری را در جای خود ثابت نگه داشت این مشکل به وجود نمی آید یعنی باید کاری کرد که با عقب رفتن صندلی ، پشت سری به بالا و جلو حرکت کند ، در این حالت آسیب به گردن در ضربات شدید از بین خواهد رفت ، در شکل زیر ، جلو و بالا آمدن پشت سری و تثبیت موقعیت گردن را مشاهده می کنید.

پشت سری فعال در تصادف

پشت سری های فعال برای حل این مشکل طراحی شده اند و در خودروها به کار می روند ، عملکرد پشت سری های فعال به اینگونه است که در تصادفات عقب ، همزمان با عقب رفتن صندلی ، پشت سری ، جلو و بالا آمده تا موقعیت گردن تثبیت شود. برای این منظور از دو مکانیزم استفاده می شود.

یک مدل مکانیزم را در شکل زیر می بینید ، همانگونه که مشاهده می کنید با عقب رفتن اهرمی در صندلی ، پشت سری به سمت جلو و بالا حرکت می کند و کاملا در پشت سر راننده قرار می گیرد.

پشت سری فعال اهرمی

در مکانیزم دیگری خود پشت سری هوشمند بوده و مستقل از صندلی عمل می کند و در تصادفات عقب ، مانند کیسه های هوا به سرعت جلو آمده و فضای خالی بین خودش و سر راننده را پوشش می دهد.

عملکرد پشت سری فعال

برای درک بهتر عملکرد پشت سری های فعال تصاویر زیر را قرار دادیم.

در این تصویر مراحل تصادف از راست به چپ و با پشت سری غیرفعال نشان داده شده است.

تست تصادف با پشت سری غیرفعال

و در این تصویر مراحل تصادف از راست به چپ و با پشت سری فعال نشان داده شده است.

تست تصادف با پشت سری فعال

پشت سری ها علاوه بر انجام وظیفه اصلیشان که حفظ ایمنی سرنشین در تصادف از عقب می باشد ، دارای امکانات رفاهی نیز می توانند باشند ، در شکل زیر ، یک مدل پشت سری را مشاهده می کنید که دارای دریچه هایی برای دمیدن باد گرم به گردن راننده در زمستان می باشد.

Head-Restraints

در شکل زیر نیز پشت سری را مشاهده می کنید که دارای امکانات نمایشی می باشد.

پشت سری مانیتوردار

 

برچسب هاtag

sixth ll

لیست کامل مطالب

بالا
پایین